Webwinkel Keurmerk

Privacy policy

De Boeddharij respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt, beschermd wordt. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik: de verwerking en administratieve afhandeling van je bestelling. De Boeddharij zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of  ter beschikking stellen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft regels omtrent de omgang met persoonsgebonden informatie. In de wet worden de rechten van iedere persoon van wie de gegevens worden gebruikt, en de plichten van de bedrijven en instanties die deze gegevens gebruiken omschreven. Het spreekt voor zich dat De Boeddharij conform deze wet handelt.

Algemeen:
De Boeddharij, gevestigd Erasmuspark 109, 2984GL Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Boeddharij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

De Boeddharij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om bestelde goederen bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
De Boeddharij neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Boeddharij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Boeddharij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens kunnen door ons zolang worden bewaard als er bij de opslag een gerechtvaardigd belang bestaat en dit belang zwaarder weegt dan jouw belang bij het verwijderen van je gegevens. Bovendien kunnen gegevens worden bewaard als dit op grond van wettelijke bepalingen verplicht is. In deze gevallen worden je gegevens uitsluitend bewaard om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen en niet voor andere doeleinden gebruikt.
Ordergegevens zijn nog een hele tijd nodig voor de Belastingaangifte en worden bewaard tot 7 jaar na het plaatsen van de order.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Boeddharij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijndomein.nl. Mijndomein zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  • Om aan je betaalverplichting te kunnen voldoen worden gegevens gedeeld met  de door jou gekozen betaaldienst.
  • Voor verzending van pakketpost en brievenbuspakketjes worden je adresgegevens gedeeld met PostNL.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Boeddharij kan gebruik maken van cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Ze stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om je order correct af te handelen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Boeddharij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deboeddharij.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Boeddharij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deboeddharij.nl
Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van De Boeddharij, dan kun je contact met ons opnemen. Indien wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Contact
Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot ons privacybeleid en de verwerking van je persoonsgegevens, kun je ook contact opnemen met ons via telefoonnummer 06-25204366.

 

Geen producten gevonden die aan uw criteria voldoen.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Webwinkel Keurmerk en klantebeoordelingen
Powered by Mijndomein